publicerad: 2021  
arbetsledare arbets­ledaren, plural arbets­ledare, bestämd plural arbetsledarna
arbets|­led·ar·en
substantiv
ar`betsledare
(an­ställd) person som leder, för­delar och kontrollerar arbete som arbets­givarens om­bud
belagt sedan 1862