publicerad: 2021  
arbetsliv arbets­livet
arbets|­liv·et
substantiv
ar`betsliv
vanligen bestämd form (samman­fattningen av) om­ständigheter som skapas av arbets­situationen
(i) arbetslivet
efter skolan kom han genast ut i arbets­livet
belagt sedan 1850