publicerad: 2021  
arbetslöshet arbets­lösheten
arbets|­lös·het·en
substantiv
ar`betslöshet
det att vara arbetslös
arbetslöshetsersättning; massarbetslöshet; ungdomsarbetslöshet
hög arbets­löshet; stor arbets­löshet
äv. relativ mängd arbets­lösa
öppen arbets­löshet; dold arbets­löshet
belagt sedan 1790