publicerad: 2021  
arbetsterapi arbets­terapin
arbets|­terapin
substantiv
ar`betsterapi
behandlings­metod som bygger på att patienterna ges till­fälle till menings­full syssel­sättning tillämpad särsk. in­om sjuk- och åldrings­vården
belagt sedan 1929