publicerad: 2021  
arbetsvillkor arbets­villkoret, plural arbets­villkor, bestämd plural arbets­villkoren
substantiv
ar`betsvillkor
om­ständighet som på­verkar arbetet så­som lön, arbets­miljö, anställnings­avtal m.m.
goda arbets­villkor; förbättrade arbets­villkor; rimliga arbets­villkor; själv­morden ökar globalt som en följd av försämrade arbets­villkor
belagt sedan 1905