publicerad: 2021  
arbetsvård arbets­vården
arbets|­vård·en
substantiv
ar`betsvård
hjälp som sam­hället ger personer med ned­satt arbets­förmåga för att de ska kunna yrkes­arbeta
arbetsvårdsnämnd
möjligheter till rehabilitering och arbets­vård
belagt sedan 1945