publicerad: 2021  
areometer areometern areometrar
areo·metr·ar
substantiv
areome´ter
apparat för bestämning av vätskors och fasta kroppars densitet
belagt sedan 1818; till grek. araios´ 'tunn' och met´ron 'mått'