publicerad: 2021  
arisk ariskt ariska
ar·isk
adjektiv
a´risk
1 som har förment nordiska ras­egenskaper särsk. enl. nazistisk åskådning
belagt sedan 1895; se ur­sprung till arier
2 som har att göra med (folk som talar) indo­europeiska språk i Indien och Iran
belagt sedan 1851