publicerad: 2021  
aristokrati aristokratin aristokratier
aristo·krati·er
substantiv
aristokrati´
(samman­fattningen av) alla aristokrater särsk. i äldre (feodala) samhälls­typer
den franska aristokratins över­dådiga levnadssätt före revolutionen
äv. statsform där makten koncentreras till ett få­tal personer ur över­klassen särsk. i stads­staterna i det antika Grek­land
belagt sedan 1772; 1614 i bet. 'överklassvälde, oligarki'; av grek. aristokrati´a med samma betydelse, till ar´istos 'bäst; förnämst' och kratei´n 'härska'; jfr ur­sprung till demokrati