publicerad: 2021  
aristokratisk aristokratiskt aristokratiska
aristo·krat·isk
adjektiv
aristokra´tisk
som ut­märker aristokrati särsk. med ton­vikt på det förnäma och förfinade
aristokratisk arrogans; hennes aristokratiska upp­trädande; hans aristokratiska hållning
äv. neutralt som har att göra med aristokrati
aristokratiska miljöer
belagt sedan 1628