publicerad: 2021  
arrangör arrangören arrangörer
ar·rang·ör·en
substantiv
[-aŋ∫ö´r] el. [-an∫ö´r]
1 person eller grupp som för­bereder och sätter (viss aktivitet) i verket
arrangörsklubb; festarrangör; medarrangör; tävlingsarrangör
en arrangör (av något)
konferensens arrangörer
belagt sedan 1849; av franska arrangeur med samma betydelse, till arranger 'arrangera' och -eur, av lat. -a´rius 'person som ut­för något'
2 person som bearbetar musik­stycken för ny besättning
en arrangör (av något)
belagt sedan 1885