publicerad: 2021  
artskild artskilt art­skilda
art|­skil·da
adjektiv
a`rtskild
som till­hör annan art
artskild från någon/något
artskild från någon
artskild från något
några är artskilda
äv. bildligt som skiljer sig väsentligt
upp­levelser som är art­skilda från dem vi har till var­dags
belagt sedan 1874