publicerad: 2021  
arvegods arve­godset
arve|­gods·et
substantiv
ar`vegods
ärvd egendom
servisen var gammalt arve­gods
belagt sedan 1402 (öppet brev utfärdat i Åbo av Johannes Jokako om försäljning av arvegods (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska arva gods