publicerad: 2021  
assistansersättning assistans­ersättningen assistans­ersättningar
as·sist·ans|­er·sätt·ning
substantiv
[-aŋ`s-] el. [-an`s-]
ekonomisk ersättning för att an­lita personlig assistent vanligen till person med svår funktions­nedsättning
beslut om assistans­ersättning; rätt till assistans­ersättning bedöms av Försäkrings­kassan
belagt sedan 1993