publicerad: 2021  
assistent assistenten assistenter
as·sist·ent·en
substantiv
assisten´t
1 (titel för) person med bi­trädande upp­gifter yrkes­mässigt el. till­fälligt verksam
elevassistent; forskningsassistent; operationsassistent
(någons) assistent assistent (till någon)
han var assistent i församlingen
spec. om person som vårdar och hjälper någon som har en funktions­nedsättning
han har behov av personlig assistent 70 timmar i veckan
belagt sedan 1629
2 köks­maskin för mat­beredning som vispar, knådar deg, passerar etc.
belagt sedan slutet av 1940-talet
jfr varu­märket Assistent®