publicerad: 2021  
association associationen associationer
as·soci·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 ofta plur. spontant upp­kommande idé­mässig förbindelse mellan olika före­ställningar el. före­ställning som upp­kommer genom så­dan förbindelse
associationsförmåga; idéassociation
associationer (till någon/något/sats)
associationer (till någon)
associationer (till något)
associationer (till sats)
ordet "samarbets­man" kan ge fel­aktiga associationer; teckningarna väcker associationer till prinsessor och sago­väsen
ibland med ton­vikt på otillräcklig bearbetning något ned­sättande
upp­satsen inne­håller ingen genom­förd tanke­gång, bara några lösa associationer
belagt sedan 1782; till associera
2 anknytning ibland av lösare och mer till­fälligt slag
association (av något) (till något)
formerna för en svensk association till EG diskuterades mycket på 70-talet
belagt sedan 1780