publicerad: 2021  
ateism ateismen
a·te·ism·en
substantiv
ateis´m
åskådning som förnekar existensen av en gudom
belagt sedan 1779; 1654: den lat. formen atheismus; till grek. a- 'ej' och theos´ 'gud'; jfr ur­sprung till teism