publicerad: 2021  
1att
subjunktion
det som nu följer, nämligen i fråga om visst inne­håll som ut­trycks i sats­form
att-bisats
hon lovade att hon skulle vara hemma till mid­dagen; hon tyckte att hon hade fått nog; "att", "som", "om" och "än" kallas ofta för basala subjunktioner, på grund av att de har en mycket all­män betydelse
äv. som in­ledning till (före­brående el. förvånat) ut­rop
att du inte skäms!; att du inte protesterade!
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska at; trol. till fornsvenska þat 'det'; samma ord som tyska das, engelska that 'det'
2att
infinitivmärke
det som är verksamheten eller till­ståndet som an­ges av följande verb
att segla är nöd­vändigt; att vara eller icke vara
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska at; till prepositionen at 'åt, till'; jfr ur­sprung till 1åt!!