publicerad: 2021  
auktion auktionen auktioner
aukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
offentlig försäljning där spekulanterna undan för undan av­ger allt högre bud och varan säljs till den högst­bjudande
auktionsförrättare; bokauktion; dödsboauktion; grafikauktion; nätauktion
() auktion
auktion (något/någon)
auktion (någon)
auktion (något)
huset såldes på auktion; hon ropade in original­upplagan på auktion
äv. om liknande (om­vänt) förfarande, då spekulanterna erbjuder sig att sköta viss syssla mot så liten ersättning som möjligt mest historiskt
det föräldra­lösa barnet bjöds ut på auktion
exekutiv auktion offentlig försäljning av ut­mätt egendomför att skaffa fram likvida medel för att betala skulder och dylikt: banken sade upp lånet och fastigheten såldes på exekutiv auktion
belagt sedan ca 1650; av lat. au´ctio 'ökning; stegring (av an­bud)', till auge´re 'öka'