publicerad: 2021  
auktoritativ auktoritativt auktoritativa
aukt·or·it·at·iv
adjektiv
auktoritati´v
som förtjänar till­tro på grund av sin ställning och sak­kunskap om person eller dylikt
detta är en auktoritativ källa, nära knuten till regeringen
äv. om handling eller dylikt
en auktoritativ kommentar till lagen
belagt sedan 1895