publicerad: 2021  
australisk australiskt australiska
austr·al·isk
adjektiv
austra´lisk
som har att göra med Australien
belagt sedan 1804; efter tyska australisch med samma betydelse