publicerad: 2021  
autekologi autekologin
aut·eko·login
substantiv
au`tekologi
gren av ekologin som studerar en­skilda växt- och djurarters beroende av om­givningen
belagt sedan 1966; av auto- och ekologi