publicerad: 2021  
auteur auteuren auteurer
auteur·en
substantiv
[åtö´r]
själv­ständig filmskapare med förmåga att sätta sin personliga prägel på sina verk
Ingmar Bergman, auteuren och berättaren
belagt sedan slutet av 1800-talet (ökad anv. från 1960-talet); av franska auteur 'upphovs­man; skapare; författare'; till auktor