publicerad: 2021  
autonomi autonomin
auto·nomin
substantiv
autonomi´
vid­sträckt rätt att bestämma om egna an­gelägenheter oftast dock utan fullt själv­bestämmande; i fråga om om­råde eller dylikt
organisationen efter­strävar regional autonomi
äv. bildligt full­ständigt oberoende
konstens autonomi
belagt sedan 1871