publicerad: 2021  
autotrof autotroft autotrofa
auto·trof
adjektiv
[-trå´f]
som kan bilda organiska ämnen av oorganiska ofta genom att ut­nyttja sol­energin; om organism, t.ex. växt el. bakterie
MOTSATS heterotrof
fotoautotrof; kemoautotrof
autotrofa organismer
belagt sedan 1904; till auto- och grek. trophe´ 'näring'