publicerad: 2021  
avdelningssköterska avdelningssköterskan avdelningssköterskor
av·del·nings|­sköt·er·skan
substantiv
a`vdelningssköterska
nu­mera ej i fack­mässiga samman­hang, er­satt av "chefs­sjuk­sköterska" sjuk­sköterska som före­står en sjukhus­avdelning
avdelningssköterska (på/vid något)
avdelningssköterska (något)
avdelningssköterska (vid något)
belagt sedan 1935