publicerad: 2021  
avfalla avföll avfallit avfallen avfallna, presens avfaller
verb
a`vfalla
något hög­tidligt upp­höra att tjäna eller bekänna sig till viss sak, särsk. religiös lära el. politisk åskådning; vanligen med an­tydan om svek eller dylikt
avfalla (från något)
drottning Kristina av­föll från sina fäders tro
belagt sedan 1526
avfallaavfallande