publicerad: 2021  
1avgörande ingen böjning
av|­gör·ande
adjektiv
a`vgörande
som i sista hand av­gör ut­gången av något förlopp; mest om om­ständighet, ofta någon till­kommande så­dan
avgörande (för någon/något/sats)
avgörande (för någon)
avgörande (för något)
avgörande (för sats)
en händelse av av­görande betydelse för krigets ut­gång; hon tvekade ty­värr i det av­görande ögon­blicket
belagt sedan 1784
2avgörande av­görandet av­göranden
av|­gör·and·et
substantiv
a`vgörande
moment (i tävling eller dylikt) efter vilket ut­gången i huvud­sak är klar
krigsavgörande
ett avgörande (av något/sats)
ett avgörande (av något)
ett avgörande (av sats)
av­görandet kom i tredje ronden; hemma­lagets bättre kondition fällde till sist av­görandet
äv. om fast­ställande av handlings­linje och dylikt beslut
myndigheterna drog ut på av­görandet för att in­vänta ny lag­stiftning
belagt sedan 1723