publicerad: 2021  
avhängd avhängt av­hängda
av|­häng·da
adjektiv
a`vhängd
som blivit från­åkt eller från­sprungen i hastighets­tävling, särsk. trav, löpning och cykling
när NN ryckte i sista kurvan blev hela det övriga fältet av­hängt
belagt sedan 1976