publicerad: 2021  
avi avin avier
avi·er
substantiv
avi´
kort skriftligt med­delande om an­komst av viss postförsändelse som är för stor el. viktig för att läggas i brev­lådan
postavi
en avi (om något)
ta med avin vid avhämtningen av paketet
äv. ut­vidgat om annat skriftligt med­delande vanligen i sammansättn.
hyresavi; inbetalningsavi; utbetalningsavi; värdeavi
belagt sedan 1627; av franska avis 'åsikt; råd; under­rättelse'; till lat. ad´ 'till' och vide´re 'se'