publicerad: 2021  
avskrap av­skrapet
av|­skrap·et
substantiv
a`vskrap
oönskade rest­produkter vid bearbetning
avskrap (av/från något)
avskrap (av något)
avskrap (från något)
belagt sedan 1606; 1689 om person