publicerad: 2021  
avskrivning av­skrivningen av­skrivningar
av|­skriv·ning·en
substantiv
a`vskrivning
1 det att göra en avskrift
avskrivning (av något)
belagt sedan 1842
2 periodisk minskning av det bok­förda värdet på anläggnings­tillgång vid redo­visning
avskrivningstid
avskrivning (av något)
bok­förings­mässig av­skrivning; 10 års av­skrivning för maskiner; av­drag med 82 miljoner för av­skrivningar
belagt sedan 1790
3 det att efterskänka lån eller skuld
stiftelsens begäran om av­skrivning av lånet bi­fölls av kommun­styrelsen
belagt sedan 1906
4 i vissa ut­tryck ut­veckling mot att försvinna
den gamla synen på homosexualitet är på av­skrivning
belagt sedan 1923