publicerad: 2021  
1babord ingen böjning, neutrum
ba·bord
substantiv
ba´bord
vänster­sidan av far­tyg sett från aktern mot fören
babordslanterna; babordssida
för babords halsar se hals
belagt sedan 1691; äldre bakbord; av nederländska bakboord, till bak 'rygg' (ror­gängaren stod vid styr­bords sida och vände ryggen åt babord)
2babord
ba·bord
adverb
ba´bord
mest i kommando­fraser och dylikt i riktning mot babords­sidan
babord (om något)
rodret dikt babord!
belagt sedan 1796; se ur­sprung till 1babord