publicerad: 2021  
bakstreck bak­strecket, plural bak­streck, bestämd plural bak­strecken
bak|­streck·et
substantiv
ba`kstreck
om­vänt (bakåtlutat) sned­streck (\) anv. t.ex. i data­samman­hang och i matematiskt formel­språk
belagt sedan 2002; jfr engelska backslash med samma betydelse