publicerad: 2021  
balanserad balanserat balanserade
bal·ans·er·ad
adjektiv
[-anse´rad] el. [-aŋse´rad]
1 som hålls i jämvikts­tillstånd av mot­satt verkande (abstrakta) krafter
ofta i ut­tryck för jäm­vikt i ekonomiska samman­hang
balanserad budget
äv. om kort­spels­hand med ung. lika många kort i varje färg
med en balanserad hand bjuder man gärna sang
belagt sedan 1872
2 som känne­tecknas av sans och måtta om person, handling och dylikt
sedan känslorna svalnat kan vi göra en balanserad bedömning av läget
belagt sedan 1919