publicerad: 2021  
balkvägare balk­vägaren, plural balk­vägare, bestämd plural balkvägarna
balk|­väg·ar·en
substantiv
bal`kvägare
plank­konstruktion på ett (trä)far­tygs innersida som bär upp däcksbalkar
belagt sedan 1730