publicerad: 2021  
banka bankade bankat
verb
bank`a
1 slå upp­repade gånger vanligen så att det hörs
SE 3bank JFR 2slå 1
någon/något bankar (med något) (i/mot/på någon/något)
någon bankar (med något) (i någon)
någon bankar (med något) (i något)
någon bankar (med något) (mot någon)
någon bankar (med något) (mot något)
någon bankar (med något) (någon)
någon bankar (med något) (något)
något bankar (med något) (i någon)
något bankar (med något) (i något)
något bankar (med något) (mot någon)
något bankar (med något) (mot något)
något bankar (med något) (någon)
något bankar (med något) (något)
hjärtat bankade; någon bankade på dörren
belagt sedan 1400-25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska banka; trol. ur fornnord. banga 'slå'; ev. ljud­härmande, jfr ur­sprung till 2bang
2 luta (flyg­plan) kring dess längd­axel
någon bankar (något)
belagt sedan 1958; av engelska bank med samma betydelse
bankabankande, bankning