publicerad: 2021  
bannlysa bannlyste bannlyst, presens bannlyser
verb
bann`lysa
ute­sluta ur katolska kyrkans gemenskap
någon bannlyser någon/något
någon bannlyser någon
någon bannlyser något
Luther blev bann­lyst
äv. ut­vidgat
på kongressen blev den radikala fraktionen bann­lyst
äv. bildligt inte tillåta före­komst av
i äldre ord­böcker var runda ord bann­lysta
belagt sedan förra hälften av 1300-talet; 1759 i bildlig bemärkelse (Uplands-Lagen); fornsvenska banlysa (belagt i perfekt particip)
bannlysabannlysning