publicerad: 2021  
barack baracken baracker
barack·en
substantiv
barack´
enklare byggnad för till­fälligt bruk t.ex. till­fälligt boende för soldater, arbetare etc.
barackförläggning; arbetarbarack; byggbarack
belagt sedan 1710; av franska baraque med samma betydelse; spa. barraca med samma betydelse, trol. till barro 'lera', med urspr. bet. 'ler­hydda'