publicerad: 2021  
barkaroll barkarollen barkaroller
barka·roll·en
substantiv
[-ål´]
roddar­sång med mjukt, rytmiskt ackompanjemang ur­sprungligen venetiansk; äv. anv. in­om konst­musiken
barkarollen ur Hoffmanns äventyr
belagt sedan 1820; av ita. barcarola med samma betydelse, till barcarolo 'gondoljär'; jfr ur­sprung till 2bark!!