publicerad: 2021  
barnadödlighet barna­dödligheten
barna|­död·lig·het·en
substantiv
ba`rnadödlighet
an­del av­lidna barn av samtliga ny­födda för viss tids­period in­om visst om­råde
belagt sedan 1758