publicerad: 2021  
barnatro barna­tron
barna|­tron
substantiv
ba`rnatro
enkel religiös över­tygelse som tänks vara bevarad från tidig barndom el. typisk för barn
en trygg barna­tro; ha kvar sin barna­tro
belagt sedan 1864
Barna­tro, barna­tro,
till himmelen du är en gyllne bro. Gunnar Dahl, Barna­tro (1934; traditionell fri­kyrko­sång)