publicerad: 2021  
basis ingen böjning, utrum
bas·is
substantiv
ba´sis
underlag för ut­veckling el. verksamhet; ofta om teoretiskt under­lag
på basis (av något)
beslutet fattades på basis av en nog­grann analys; verksamheten drivs på fri­villig basis
belagt sedan ca 1810; se ur­sprung till 2bas 1