publicerad: 2021  
bebygga bebyggde bebyggt, presens bebygger
verb
bebygg´a
vanligen pass. förse (om­råde) med ny­uppförda byggnader
bebyggare
något bebyggs (av någon)
om­rådet bebyggdes för bara tio år sedan; tomten är för liten att bebyggas
äv. med ton­vikt på kolonisation etc. nyodla, kolonisera
bebygga de väldiga öde­markerna
belagt sedan 1427 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska bebyggia
bebyggabebyggande, bebyggelse