publicerad: 2021  
bedrägeri bedrägeriet bedrägerier
be·dräg·eri·et
substantiv
bedrägeri´
svek­fullt eller vilse­ledande handlande ofta till egen för­del
bedrägeri (mot någon)
det är bedrägeri att låtsas att det finns gen­vägar till kunskap
mest om (ekonomiska) brott
dömas för ringa bedrägeri; han befanns skyldig till grovt bedrägeri medelst urkunds­förfalskning
belagt sedan 1509 (inventarieförteckning på Viborgs slott (Grönblad)); fornsvenska bedrägheri; till bedra