publicerad: 2021  
befrämjare befrämjaren, plural befrämjare, bestämd plural befrämjarna
be·främj·ar·en
substantiv
befräm´jare
mindre brukligt person som befrämjar viss verksamhet mest materiellt
befrämjare (av något)
FN-chefen är i första hand fredens befrämjare
belagt sedan ca 1900