publicerad: 2021  
befälsföring befäls­föringen befäls­föringar
be·fäls|­för·ing·en
substantiv
befä`lsföring
ut­övande av befäl över trupp eller dylikt, vanligen med tanke på sättet
bristande befäls­föring; god befäls­föring
belagt sedan 1919