publicerad: 2021  
begynnelsevärde begynnelse­värdet begynnelse­värden
be·gynn·else|­värd·et
substantiv
begynn`elsevärde
matematik, fysik m.m. värde vid början av period vanligen försöks- el. observations­period
begynnelsevärdesproblem
belagt sedan 1890