publicerad: 2021  
belysande ingen böjning
be·lys·ande
adjektiv
bely´sande
som skapar förut­sättningar för förståelse av något, ofta genom att vara konkret el. åskådlig
belysande (för något/någon)
belysande (för någon)
belysande (för något)
ett belysande exempel
ibland ironiskt avslöjande
det är belysande att stats­ministern inte bemöter kritiken i sitt in­lägg
belagt sedan 1850