publicerad: 2021  
belysning belysningen belysningar
be·lys·ning·en
substantiv
bely´sning
1 ljus­förhållanden (i en viss lokal eller dylikt) som skapas av andra ljus­källor än dags­ljuset
belysningseffekter; gatubelysning; julbelysning; mysbelysning
svag belysning; dämpad belysning; diskret belysning; skarp belysning; bilder tagna i dålig belysning; spara energi på upp­värmning och belysning
äv. konkret om lampor och dylikt
montera ny belysning
belagt sedan 1841; 1818 i bet. 'dager'
2 åskådligt klar­läggande (av något samman­hang) ofta genom konkreta exempel el. spec. syn­vinkel
(i adj) belysning (till) belysning (av något)
kvinno­frågan i historisk belysning; problemet förtjänar en närmare belysning
belagt sedan 1842